Terrasconcert

LBM Open Podium & Concertconcours

Op zondag 14 april heeft Harmonie Philomena een mooi concert neergezet tijdens het LBM Open Podium & Concertconcours in Theater de Oranjerie in Roermond. Voor iedereen die het concert (nog) een keer wil horen, zijn hier de opnames van dit concert:

Potgrondactie 2024

Op zaterdag 16 maart 2024 houden we onze jaarlijkse potgrondactie. Net zoals verleden jaar willen we u in de gelegenheid stellen om onze producten vooraf te bestellen. Zoals u van ons gewend bent, zijn de potgrond en siertuincompost van een goede kwaliteit en leveren wij deze voor een concurrerende prijs.

Bestellen was mogelijk t/m woensdag 13 maart.

Concert avond

Fijne Feestdagen

Kerstconcert 2023

Uitslag Rabo Club Support 2023

Afgelopen week is het resultaat bekend gemaakt van de Rabo Club Support actie 2023. Voor onze verenging heeft deze actie het mooie bedrag van  € 821 opgeleverd!  We willen iedereen bedanken die op Harmonie Philomena gestemd heeft.

Najaarsconcert

Rabo ClubSupport

Alle leden van Rabobank Peel Maas en Leudal kunnen van 4 t/m 26 september stemmen op een vereniging in de buurt. De Rabobank zet zich in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Een geweldige actie met een mooi maatschappelijk doel. Ook dit jaar heeft Harmonie Philomena zich ingeschreven.

Mogen weer op uw stem rekenen?

Alvast bedankt!

Donateursactie 2023

Beste inwoners van Haelen

Harmonie Philomena maakt al 100 jaar deel uit van de Haelense gemeenschap. We bestaan dankzij uw steun, die van onze leden en die van de gemeente. Die steun maakt het mogelijk om onze activiteiten als muziekvereniging uit te voeren. Samen zorgen we op deze wijze voor een solide financiering. Daartoe organiseren we tal van activiteiten zoals de potgrond-, de donateurs- en de verjaardagsactie. Ook de “Vrienden van de Harmonie” dragen hun steentje bij.

Net als voorgaande jaren komen we niet aan uw voordeur om uw bijdrage te vragen, maar doen dit via deze kaart. Wij kunnen niet zonder de inkomsten uit onze jaarlijkse acties! Mocht u ons willen steunen dan vragen wij u om uw bijdrage ook dit jaar over te maken op:

NL22 RABO 0118 6986 56 onder omschrijving “Donateursactie 2023”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!