Rabo ClubSupport

Alle leden van Rabobank Peel Maas en Leudal kunnen van 4 t/m 26 september stemmen op een vereniging in de buurt. De Rabobank zet zich in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Een geweldige actie met een mooi maatschappelijk doel. Ook dit jaar heeft Harmonie Philomena zich ingeschreven.

Mogen weer op uw stem rekenen?

Alvast bedankt!

Donateursactie 2023

Beste inwoners van Haelen

Harmonie Philomena maakt al 100 jaar deel uit van de Haelense gemeenschap. We bestaan dankzij uw steun, die van onze leden en die van de gemeente. Die steun maakt het mogelijk om onze activiteiten als muziekvereniging uit te voeren. Samen zorgen we op deze wijze voor een solide financiering. Daartoe organiseren we tal van activiteiten zoals de potgrond-, de donateurs- en de verjaardagsactie. Ook de “Vrienden van de Harmonie” dragen hun steentje bij.

Net als voorgaande jaren komen we niet aan uw voordeur om uw bijdrage te vragen, maar doen dit via deze kaart. Wij kunnen niet zonder de inkomsten uit onze jaarlijkse acties! Mocht u ons willen steunen dan vragen wij u om uw bijdrage ook dit jaar over te maken op:

NL22 RABO 0118 6986 56 onder omschrijving “Donateursactie 2023”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Terrasconcert

Concert in Heugem

Potgrondactie 2023

Op zaterdag 18 maart 2023 houden we onze jaarlijkse potgrondactie. Net zoals verleden jaar willen we u in de gelegenheid stellen om onze producten vooraf te bestellen. Zoals u van ons gewend bent, zijn de potgrond en siertuincompost van een goede kwaliteit en leveren wij deze voor een concurrerende prijs.

Bedankt voor alle bestellingen!

(Geen titel)

Kerstconcert 2022

Op zondag 18 december had Harmonie Philomena haar jaarlijkse kerstconcert o.l.v. Tim Verstegen. Dit jaar met medewerking van Renée Steenvoorden en Robbert Suilen. Voor iedereen die de muziekstukken (nog een keer) wil horen: Klik HIER

Kerstconcert

Traditioneel organiseert Harmonie Philomena de laatste zondag voor het kerstfeest haar kerstconcert.
Het concert begint om 11.00 uur in Trefcentrum Aldenghoor te Haelen. Er zullen diverse afwisselende werken worden uitgevoerd waarin de kerstsfeer terug zal komen.

Na afloop van het kerstconcert wordt u van harte uitgenodigd om samen met het bestuur, dirigent en leden van harmonie Philomena een kop koffie/thee met kerstbrood te nuttigen.

Wiel Schreurs ere-voorzitter

In de ALV van maandag 21 november is Wiel Schreurs afgetreden als voorzitter. Voor al de jaren dat hij bestuurslid, vice-voorzitter en voorzitter was hebben de aanwezige leden unaniem besloten dat hij benoemd zou worden als ere-voorzitter. Bedankt en gefeliciteerd met deze mooie titel.

Uitslag Rabo ClubSupport 2022

Afgelopen week is het resultaat bekend gemaakt van de Rabo Club Support actie 2022. Voor onze verenging heeft deze actie het mooie bedrag van  € 651,57 opgeleverd!  We willen iedereen bedanken die op Harmonie Philomena gestemd heeft.