Vrienden van Harmonie Philomena schenken een Fagot.

De Vrienden van Harmonie Philomena hebben tijdens het kerstconcert van afgelopen zondag een fagot geschonken aan Harmonie Philomena. De Vrienden bestaat uit een aantal personen binnen onze gemeenschap die de harmonie een warm hart toedragen. Daarbij gaat het niet alleen om morele steun; de Vrienden ondersteunen de harmonie ook financieel, of zoals tijdens het kerstconcert door het schenken van een instrument. Mede hierdoor blijft het instrumentarium van de harmonie op peil en gewaarborgd voor de toekomst.

kerst_2016-9828