Donateursactie 2019

Bestuur en leden van Harmonie Philomena Haelen danken u van harte en zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage aan de jaarlijkse donateursactie welke in de eerste twee weken van september heeft plaatsgevonden. We hopen u natuurlijk op een van onze komende activiteiten in het komende jaar te mogen begroeten.

Ook dit jaar was aan de donateursactie een loterij verbonden met als prijs een serenade of kamerconcert door leden van onze harmonie. Het winnend lotnummer is 555 en zal bevinden in een van de volgende straten: Hazelaar, Kruizemunt, Wikke, Zonnedauw, Wederik, van den Boetzelaarstraat of Korenbloemstraat.

Wij verzoeken de prijswinnaar om contact met ons op te nemen om samen afspraken te maken over de invulling van de serenade/het kamerconcert.