Donateursactie 2020

Beste inwoners van Haelen

Harmonie Philomena maakt al 99 jaar deel uit van de Haelense gemeenschap. We bestaan dankzij uw steun, die van onze leden en die van de gemeente. Die steun maakt het mogelijk om onze activiteiten als muziekvereniging uit te voeren. Samen zorgen we op deze wijze voor een solide financiering. Daartoe organiseren we tal van activiteiten zoals de potgrond-, de donateurs- en de verjaardagsactie. Ook de “Vrienden van de Harmonie” dragen hun steentje bij.

Door de Corona problematiek is 2020 een bijzonder jaar; de potgrondactie is slechts zeer beperkt gehouden en de donateursactie krijgt dit jaar een andere opzet. We komen niet aan uw voordeur om uw bijdrage te vragen.

Met deze kaart vragen wij u om uw bijdrage dit jaar op onze bankrekening over te maken. We kunnen niet zonder de inkomsten uit deze activiteiten!

Steun Harmonie Philomena en maak een bijdrage over op: NL22 RABO 0118 6986 56 onder omschrijving “Donateursactie 2020”.

 

Met uw medewerking gaan we samen op weg naar ons eeuwfeest. Dit kunnen we hopelijk in 2021 samen met u en onze gehele Haelense gemeenschap vieren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.