Harmonie Philomena 100 jaar!

Dinsdag 1 juni 2021 was een historisch moment in de geschiedenis van Harmonie Philomena. Op die dag bestond de vereniging precies 100jaar.  Om dit  moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft de vereniging twee spandoeken opgehangen in het centrum van het kerkdorp Haelen. Deze doeken zijn zaterdag 5-6-2021 onthult door het jongste en oudste spelend lid van de verenging, in de aanwezigheid van de beschermheer en het bestuur.  Op deze wijze maakt de harmonie het dorp attent op het begin van een voor hun heel speciaal jaar.  Helaas heeft corona de voorbereiding en de planning van festiviteiten rondom dit 100jarig bestaan onzeker gemaakt.  Hoe het programma er voor het komend feestjaar uitziet is dan ook nog ongewis, maar als alle seinen op groen gaan is het wel de verwachting dat er een zeer speciaal kerstconcert georganiseerd kan gaan worden.  Zodra we daar meer over kunnen vertellen wordt u daarover natuurlijk geïnformeerd.