GJunior

GJunior is het opleidingsorkest voor de beginnende muzikant op een blaas of slag instrument. Belangrijkste doelstelling is persoonlijke motivatie van de leerling en  snel in aanraking komen met samenspel met verschillende instrumenten en partijen onder leiding van een dirigent.

  • Leerlingen die een half jaar les hebben, krijgen een uitnodiging voor GJunior (na zomervakantie of na kerstvakantie).
  • Repetitie begint op vrijdag om 18:45 uur, aanwezig zijn om 18:30 uur.
  • GJunior geeft maximaal 3 optredens per jaar.
  • Leerlingen spelen in principe 2 jaar bij GJunior, voordat ze doorschuiven naar GJiO. Het eerste jaar staat in dienst van het  leren samen spelen. Tweedejaars GJunior leden vormen de muzikale basis, leren steeds zelfstandiger hun partij spelen en helpen de eerste jaars op weg.

Elk jaar zal voor de zomervakantie gekeken worden welke leerlingen kandidaat zijn om door te stromen. Het niveau van de leerling moet voldoende zijn om te kunnen aarden in GJiO, waar een stuk meer zelfstandigheid in het musiceren wordt verwacht.  Leerlingen eerder doorschuiven schaadt het zelfvertrouwen en speelplezier van de leerling. Het kan dus zijn dat sommige leerlingen langer bij GJunior musiceren.  Doorstromen (of juist niet ) van leerlingen gebeurt altijd in overleg  met dirigent en docent.