(Geen titel)

Kerstconcert 2022

Op zondag 18 december had Harmonie Philomena haar jaarlijkse kerstconcert o.l.v. Tim Verstegen. Dit jaar met medewerking van Renée Steenvoorden en Robbert Suilen. Voor iedereen die de muziekstukken (nog een keer) wil horen: Klik HIER

Kerstconcert

Traditioneel organiseert Harmonie Philomena de laatste zondag voor het kerstfeest haar kerstconcert.
Het concert begint om 11.00 uur in Trefcentrum Aldenghoor te Haelen. Er zullen diverse afwisselende werken worden uitgevoerd waarin de kerstsfeer terug zal komen.

Na afloop van het kerstconcert wordt u van harte uitgenodigd om samen met het bestuur, dirigent en leden van harmonie Philomena een kop koffie/thee met kerstbrood te nuttigen.

Wiel Schreurs ere-voorzitter

In de ALV van maandag 21 november is Wiel Schreurs afgetreden als voorzitter. Voor al de jaren dat hij bestuurslid, vice-voorzitter en voorzitter was hebben de aanwezige leden unaniem besloten dat hij benoemd zou worden als ere-voorzitter. Bedankt en gefeliciteerd met deze mooie titel.

Uitslag Rabo ClubSupport 2022

Afgelopen week is het resultaat bekend gemaakt van de Rabo Club Support actie 2022. Voor onze verenging heeft deze actie het mooie bedrag van  € 651,57 opgeleverd!  We willen iedereen bedanken die op Harmonie Philomena gestemd heeft.

Najaarsconcert

Op zondag 16 oktober a.s. om 11.00 uur zal door Harmonie Philomena een najaarsconcert gegeven worden samen met Harmonie St. Joseph uit Nederweert. Iedereen is van harte welkom.

Dit concert zal gegeven worden bij:

Vrienden van de Peel (Voorheen gemeenschapshuis Hazenhoof)

Aerthijsplein 3

6035 AS Ospel

Donateursactie 2022

Beste inwoners van Haelen

Harmonie Philomena maakt al 100 jaar deel uit van de Haelense gemeenschap. We bestaan dankzij uw steun, die van onze leden en die van de gemeente. Die steun maakt het mogelijk om onze activiteiten als muziekvereniging uit te voeren. Samen zorgen we op deze wijze voor een solide financiering. Daartoe organiseren we tal van activiteiten zoals de potgrond-, de donateurs- en de verjaardagsactie. Ook de “Vrienden van de Harmonie” dragen hun steentje bij.

Net als voorgaande jaren komen we niet aan uw voordeur om uw bijdrage te vragen, maar doen dit via deze kaart. Wij kunnen niet zonder de inkomsten uit onze jaarlijkse acties! Mocht u ons willen steunen dan vragen wij u om uw bijdrage ook dit jaar over te maken op:

NL22 RABO 0118 6986 56 onder omschrijving “Donateursactie 2022”.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Rabo ClubSupport 2022

Alle leden van Rabobank Peel Maas en Leudal kunnen van 5 t/m 27 september stemmen op een vereniging in de buurt. De Rabobank zet zich in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Een geweldige actie met een mooi maatschappelijk doel. Ook dit jaar heeft Harmonie Philomena zich ingeschreven.

Ons doel: Wetenschappelijk is aangetoond dat muziek kinderen slimmer en socialer maakt. Het is dus van groot belang dat ze er op jonge leeftijd mee in aanraking komen en er liefst intensief mee bezig zijn. Kwalitatief hoogstaande lessen en het waarborgen van de continuïteit van het lesprogramma hebben grote invloed op de affectieve beleving van muziek door de kinderen.

Mogen weer op uw stem rekenen?

Alvast bedankt!

Koninklijke Erepenning voor 100-jarige Harmonie Philomena

Op zaterdag 16 juli jl. vond het jubileumconcert plaats van Harmonie Philomena ter afsluiting van het jubileumjaar op het terras van Trefcentrum Aldenghoor in Haelen. Foto’s van het concert zijn te vinden in onze fotogalerij. De 100-jarige Harmonie Philomena, opgericht in 1921, speelde onder leiding van dirigent Tim Verstegen een afwisselend muzikaal programma waar de vele bezoekers van genoten. De jubilerende vereniging werd tijdens het concert verrast door de aanwezige burgemeester van de gemeente Leudal, mevrouw Schmalschläger. Namens de Koning mocht zij aan de vereniging bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan, in de persoon van voorzitter Wiel Schreurs, de Koninklijke Erepenning overhandigen als blijk van koninklijke waardering voor de verdiensten als muzikale vereniging.

Harmonie Philomena had overigens ook zelf een cadeau voor de inwoners van Haelen. Een gedenktegel met een verwijzing naar de oprichting in 1921 werd gepresenteerd. De tegel ligt inmiddels op de plek waar de vereniging ook daadwerkelijk is opgericht, te weten op de plek van de voormalige discotheek Geelen aan de Burgemeester Aquariusstraat.

Het volgende optreden van Harmonie Philomena is op zondag 4 september aanstaande op Buitencentrum “De Spar” waar ze de openluchtmis ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan muzikaal zullen opluisteren.

Terrasconcert Harmonie Philomena in teken van jubileum

Op zaterdag 16 juli a.s. vindt op het terras van Trefcentrum Aldenghoor in Haelen het traditionele terrasconcert plaats van Harmonie Philomena, aanvang 19.30uur. 

Nadat er door corona vele concerten en evenementen afgelast werden, hoopt Harmonie Philomena -opgericht 1 juni 1921- het staartje van haar jubileumjaar toch nog op een passende wijze samen met de inwoners van Haelen te kunnen vieren.

Na een concert met o.a. fanfare Aurora uit Baexem in Heythuysen in april, het begeleiden van de communicantjes naar de kerk in mei en deelname aan de optochten ter gelegenheid van de schuttersfeesten in juni, wil Harmonie Philomena zich met het terrasconcert eindelijk weer presenteren aan de inwoners van Haelen. 

Er zal een leuk, vlot programma gespeeld worden op deze avond waarbij ook andere zaken aan de orde komen. Zo zal onze burgemeester, mevr. Schmalschläger, aanwezig zijn in verband met het 100-jarig bestaan om de harmonie in het zonnetje te zetten. Ook zal er door de harmonie een blijvende herinnering aan het 100-jarig bestaan worden aangeboden aan de bevolking van Haelen. Tot slot worden de gedecoreerden van dit jaar extra in het zonnetje gezet, zoals gebruikelijk. Na afloop zal er nog een gezellige nazit zijn met muziek, dus u kunt tot in de late (of vroege) uurtjes gezellig vertoeven op het terras van Trefcentrum Aldenghoor in Haelen.   

NB: Bij onverhoopt mindere weersomstandigheden zullen alle activiteiten binnen plaatsvinden