Koninklijke Erepenning voor 100-jarige Harmonie Philomena

Op zaterdag 16 juli jl. vond het jubileumconcert plaats van Harmonie Philomena ter afsluiting van het jubileumjaar op het terras van Trefcentrum Aldenghoor in Haelen. Foto’s van het concert zijn te vinden in onze fotogalerij. De 100-jarige Harmonie Philomena, opgericht in 1921, speelde onder leiding van dirigent Tim Verstegen een afwisselend muzikaal programma waar de vele bezoekers van genoten. De jubilerende vereniging werd tijdens het concert verrast door de aanwezige burgemeester van de gemeente Leudal, mevrouw Schmalschläger. Namens de Koning mocht zij aan de vereniging bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan, in de persoon van voorzitter Wiel Schreurs, de Koninklijke Erepenning overhandigen als blijk van koninklijke waardering voor de verdiensten als muzikale vereniging.

Harmonie Philomena had overigens ook zelf een cadeau voor de inwoners van Haelen. Een gedenktegel met een verwijzing naar de oprichting in 1921 werd gepresenteerd. De tegel ligt inmiddels op de plek waar de vereniging ook daadwerkelijk is opgericht, te weten op de plek van de voormalige discotheek Geelen aan de Burgemeester Aquariusstraat.

Het volgende optreden van Harmonie Philomena is op zondag 4 september aanstaande op Buitencentrum “De Spar” waar ze de openluchtmis ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan muzikaal zullen opluisteren.

Terrasconcert Harmonie Philomena in teken van jubileum

Op zaterdag 16 juli a.s. vindt op het terras van Trefcentrum Aldenghoor in Haelen het traditionele terrasconcert plaats van Harmonie Philomena, aanvang 19.30uur. 

Nadat er door corona vele concerten en evenementen afgelast werden, hoopt Harmonie Philomena -opgericht 1 juni 1921- het staartje van haar jubileumjaar toch nog op een passende wijze samen met de inwoners van Haelen te kunnen vieren.

Na een concert met o.a. fanfare Aurora uit Baexem in Heythuysen in april, het begeleiden van de communicantjes naar de kerk in mei en deelname aan de optochten ter gelegenheid van de schuttersfeesten in juni, wil Harmonie Philomena zich met het terrasconcert eindelijk weer presenteren aan de inwoners van Haelen. 

Er zal een leuk, vlot programma gespeeld worden op deze avond waarbij ook andere zaken aan de orde komen. Zo zal onze burgemeester, mevr. Schmalschläger, aanwezig zijn in verband met het 100-jarig bestaan om de harmonie in het zonnetje te zetten. Ook zal er door de harmonie een blijvende herinnering aan het 100-jarig bestaan worden aangeboden aan de bevolking van Haelen. Tot slot worden de gedecoreerden van dit jaar extra in het zonnetje gezet, zoals gebruikelijk. Na afloop zal er nog een gezellige nazit zijn met muziek, dus u kunt tot in de late (of vroege) uurtjes gezellig vertoeven op het terras van Trefcentrum Aldenghoor in Haelen.   

NB: Bij onverhoopt mindere weersomstandigheden zullen alle activiteiten binnen plaatsvinden

Koninklijke onderscheiding voor Jan Peters

Op dinsdag 26 April kreeg Jan Peters tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadszaal een koninklijke onderscheiding uitgereikt door Burgemeester Désirée Schmalschläger. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dinsdagavond heeft Harmonie Philomena een serenade gebracht aan Jan, die vanaf 2000 beheerder van de uniformen is, vanaf 2002 lid van de muziekcommissie, vanaf 2018 vrijwilliger bij de verjaardagsactie en van 1999 tot 2015 bestuurslid van de Harmonie is geweest. Foto’s van de serenade zijn te vinden in onze fotogalerij.

Paasconcert

Potgrondactie 2022

Op zaterdag 19 maart 2022 houden we onze jaarlijkse potgrondactie. Net zoals verleden jaar willen we u in de gelegenheid stellen om onze producten vooraf te bestellen. Zoals u van ons gewend bent, zijn de potgrond en siertuincompost van een goede kwaliteit en leveren wij deze voor een concurrerende prijs.


Fijne feestdagen

Rabo ClubSupport 2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2021_RCS-300x283.jpg

KUNNEN WE WEER OP JOU REKENEN?

De Rabobank geeft ook dit jaar haar leden de gelegenheid om te stemmen op een vereniging in de buurt. De Rabobank zet zich in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Een geweldige actie met een mooi maatschappelijk doel. Ook dit jaar heeft Harmonie Philomena zich ingeschreven. Breng jij ook weer je stem uit?

Ons doel

Kijkend naar de toekomst zullen we blijvend moeten investeren in het opleiden van nieuwe jeugdleden. Om dat mogelijk te maken is het van belang dat het instrumentarium en de muziekwerken op niveau blijven. Hier zullen we de opbrengsten dan ook aan besteden.

HOE KUN JE STEMMEN?

Alle leden van de Rabobank Peel Maas en Leudal kunnen van 4 oktober t/m 25 oktober 2021 stemmen op Harmonie Philomena via de app of de website van de Rabobank.

– log in via je Rabo app of via de Rabobank site
– ga naar Service
– dan naar Algemeen > Lidmaatschap
– ga naar ClubSupport
– kies hier voor Harmonie Philomena

Alvast bedankt voor je moeite en je Stem!!
Begin november wordt de uitslag bekend gemaakt.

Concertreis

In het kader van het 100-jarig bestaan van Harmonie Philomena is op uitnodiging van Beschermheer Cees Bijloos een concertreis georganiseerd naar Voorschoten.

Op zaterdag 25 september heeft de Harmonie o.l.v. de nieuwe dirigent Tim Verstegen met veel succes opgetreden op het Treubplein in Voorschoten. Meer hierover is te lezen in een artikel in de Voorschotense krant.

Op zondag 26 september is na een mooie herdenkingstoespraak een krans gelegd bij het Monument op de Waalsdorpervlakte en hier zijn een tweetal koralen en het Wilhelmus gespeeld.

Als afsluiting van deze geslaagde concertreis is bij Paviljoen de Witte in Scheveningen een concert gegeven.

Foto’s van deze reis zijn te vinden in onze fotogalerij.

Donateursactie 2021

Beste inwoners van Haelen

Harmonie Philomena maakt al 100 jaar deel uit van de Haelense gemeenschap. We bestaan dankzij uw steun, die van onze leden en die van de gemeente. Die steun maakt het mogelijk om onze activiteiten als muziekvereniging uit te voeren. Samen zorgen we op deze wijze voor een solide financiering. Daartoe organiseren we tal van activiteiten zoals de potgrond-, de donateurs- en de verjaardagsactie. Ook de “Vrienden van de Harmonie” dragen hun steentje bij.

Door de Coronacrises is 2021 wederom een bijzonder jaar, daarom zal de donateursactie eenzelfde opzet krijgen als vorig jaar. We komen niet aan uw voordeur om uw bijdrage te vragen, maar doen dit via deze kaart. Wij kunnen niet zonder de inkomsten uit onze jaarlijkse acties! Mocht u ons willen steunen dan vragen wij u om uw bijdrage ook dit jaar over te maken op:

NL22 RABO 0118 6986 56 onder omschrijving “Donateursactie 2021”.

We zien ernaar uit om in 2022 samen met u allen aandacht te geven aan ons eeuwfeest.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Harmonie Philomena 100 jaar!

Dinsdag 1 juni 2021 was een historisch moment in de geschiedenis van Harmonie Philomena. Op die dag bestond de vereniging precies 100jaar.  Om dit  moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft de vereniging twee spandoeken opgehangen in het centrum van het kerkdorp Haelen. Deze doeken zijn zaterdag 5-6-2021 onthult door het jongste en oudste spelend lid van de verenging, in de aanwezigheid van de beschermheer en het bestuur.  Op deze wijze maakt de harmonie het dorp attent op het begin van een voor hun heel speciaal jaar.  Helaas heeft corona de voorbereiding en de planning van festiviteiten rondom dit 100jarig bestaan onzeker gemaakt.  Hoe het programma er voor het komend feestjaar uitziet is dan ook nog ongewis, maar als alle seinen op groen gaan is het wel de verwachting dat er een zeer speciaal kerstconcert georganiseerd kan gaan worden.  Zodra we daar meer over kunnen vertellen wordt u daarover natuurlijk geïnformeerd.