Fijne feestdagen

Rabo ClubSupport 2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2021_RCS-300x283.jpg

KUNNEN WE WEER OP JOU REKENEN?

De Rabobank geeft ook dit jaar haar leden de gelegenheid om te stemmen op een vereniging in de buurt. De Rabobank zet zich in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Een geweldige actie met een mooi maatschappelijk doel. Ook dit jaar heeft Harmonie Philomena zich ingeschreven. Breng jij ook weer je stem uit?

Ons doel

Kijkend naar de toekomst zullen we blijvend moeten investeren in het opleiden van nieuwe jeugdleden. Om dat mogelijk te maken is het van belang dat het instrumentarium en de muziekwerken op niveau blijven. Hier zullen we de opbrengsten dan ook aan besteden.

HOE KUN JE STEMMEN?

Alle leden van de Rabobank Peel Maas en Leudal kunnen van 4 oktober t/m 25 oktober 2021 stemmen op Harmonie Philomena via de app of de website van de Rabobank.

– log in via je Rabo app of via de Rabobank site
– ga naar Service
– dan naar Algemeen > Lidmaatschap
– ga naar ClubSupport
– kies hier voor Harmonie Philomena

Alvast bedankt voor je moeite en je Stem!!
Begin november wordt de uitslag bekend gemaakt.

Concertreis

In het kader van het 100-jarig bestaan van Harmonie Philomena is op uitnodiging van Beschermheer Cees Bijloos een concertreis georganiseerd naar Voorschoten.

Op zaterdag 25 september heeft de Harmonie o.l.v. de nieuwe dirigent Tim Verstegen met veel succes opgetreden op het Treubplein in Voorschoten. Meer hierover is te lezen in een artikel in de Voorschotense krant.

Op zondag 26 september is na een mooie herdenkingstoespraak een krans gelegd bij het Monument op de Waalsdorpervlakte en hier zijn een tweetal koralen en het Wilhelmus gespeeld.

Als afsluiting van deze geslaagde concertreis is bij Paviljoen de Witte in Scheveningen een concert gegeven.

Foto’s van deze reis zijn te vinden in onze fotogalerij.

Donateursactie 2021

Beste inwoners van Haelen

Harmonie Philomena maakt al 100 jaar deel uit van de Haelense gemeenschap. We bestaan dankzij uw steun, die van onze leden en die van de gemeente. Die steun maakt het mogelijk om onze activiteiten als muziekvereniging uit te voeren. Samen zorgen we op deze wijze voor een solide financiering. Daartoe organiseren we tal van activiteiten zoals de potgrond-, de donateurs- en de verjaardagsactie. Ook de “Vrienden van de Harmonie” dragen hun steentje bij.

Door de Coronacrises is 2021 wederom een bijzonder jaar, daarom zal de donateursactie eenzelfde opzet krijgen als vorig jaar. We komen niet aan uw voordeur om uw bijdrage te vragen, maar doen dit via deze kaart. Wij kunnen niet zonder de inkomsten uit onze jaarlijkse acties! Mocht u ons willen steunen dan vragen wij u om uw bijdrage ook dit jaar over te maken op:

NL22 RABO 0118 6986 56 onder omschrijving “Donateursactie 2021”.

We zien ernaar uit om in 2022 samen met u allen aandacht te geven aan ons eeuwfeest.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Harmonie Philomena 100 jaar!

Dinsdag 1 juni 2021 was een historisch moment in de geschiedenis van Harmonie Philomena. Op die dag bestond de vereniging precies 100jaar.  Om dit  moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft de vereniging twee spandoeken opgehangen in het centrum van het kerkdorp Haelen. Deze doeken zijn zaterdag 5-6-2021 onthult door het jongste en oudste spelend lid van de verenging, in de aanwezigheid van de beschermheer en het bestuur.  Op deze wijze maakt de harmonie het dorp attent op het begin van een voor hun heel speciaal jaar.  Helaas heeft corona de voorbereiding en de planning van festiviteiten rondom dit 100jarig bestaan onzeker gemaakt.  Hoe het programma er voor het komend feestjaar uitziet is dan ook nog ongewis, maar als alle seinen op groen gaan is het wel de verwachting dat er een zeer speciaal kerstconcert georganiseerd kan gaan worden.  Zodra we daar meer over kunnen vertellen wordt u daarover natuurlijk geïnformeerd.

Philomena Haelen: 100 jaar een hechte club

Burgemeester mr. Th. Aquarius richtte in 1921 in Haelen een fanfare op. Als dank voor dit initiatief werd de vereniging vernoemd naar zijn jongste dochter Philomena. Het inmiddels tot harmonie omgevormde orkest vervult na honderd jaar nog steeds een spilfunctie in de lokale samenleving.

Een portret van onze honderdjarige harmonie lees je op pagina 19 van de digitale uitgave van Klankwijzer: KLIK HIER.

Potgrondactie 2021

Op zaterdag 20 maart 2021 houden we onze jaarlijkse potgrondactie. Echter vanwege de Corona-maatregelen kunnen we de producten helaas niet via huis aan huis verkoop aanbieden. Daarom geven we u de mogelijkheid om de gewenste producten vooraf te bestellen. Zoals u van ons gewend bent, zijn de potgrond en siertuincompost van een goede kwaliteit en leveren wij deze voor een concurrerende prijs. Meer productinformatie   Bestellen kon tot vrijdag 19 maart 2021.

Fijne Feestdagen

Uitslag Rabo ClubSupport 2020

Afgelopen week is het resultaat bekend gemaakt van de Rabo Club Support actie 2020. Voor onze verenging heeft deze actie het mooie bedrag van  € 1090,78 opgeleverd! 

We willen iedereen bedanken die op Harmonie Philomena gestemd heeft.

Rabo ClubSupport

De Rabobank Peel, Maas en Leudal stelt weer een gedeelte van de winst in de vorm van sponsoring ter beschikking aan verenigingen. Iedereen die lid is van de Rabobank kan 5 stemmen uitbrengen op verenigingen.  

Als voorwaarde geldt dat maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging kunnen worden uitgebracht. De stemming gaat via de computer. In de brief die u van de Rabobank heeft ontvangen staat duidelijk uitgelegd hoe het werkt.

Harmonie Philomena, Voetbalclub Haelen en Seniorenvereniging Haelen zullen weer gezamenlijk optrekken om deze actie tot een succes te maken.

Als 3 samenwerkende verenigingen, die op vele fronten actief zijn binnen de gemeenschap Haelen, hebben wij uw steun hard nodig.

De Seniorenvereniging stelt mensen beschikbaar die u behulpzaam zullen zijn. Deze vrijwilligers willen u heel graag helpen om de stemmen uit te brengen. Dat kan niet alleen voor alle leden maar ook voor de sympathisanten van onze verenigingen en alle inwoners van Haelen.

Gestemd kan worden van 5 tot en met 25 Oktober.

We roepen u op gebruik te maken van dit stemrecht en onze verenigingen te steunen. Iedere stem telt en brengt voor ons geld op. Op deze manier helpt u ons om weer vele activiteiten te kunnen organiseren binnen de gemeenschap Haelen. En dat is ook in uw belang.

BEDANKT!!