Fijne Feestdagen

Uitslag Rabo ClubSupport 2020

Afgelopen week is het resultaat bekend gemaakt van de Rabo Club Support actie 2020. Voor onze verenging heeft deze actie het mooie bedrag van  € 1090,78 opgeleverd! 

We willen iedereen bedanken die op Harmonie Philomena gestemd heeft.

Rabo ClubSupport

De Rabobank Peel, Maas en Leudal stelt weer een gedeelte van de winst in de vorm van sponsoring ter beschikking aan verenigingen. Iedereen die lid is van de Rabobank kan 5 stemmen uitbrengen op verenigingen.  

Als voorwaarde geldt dat maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging kunnen worden uitgebracht. De stemming gaat via de computer. In de brief die u van de Rabobank heeft ontvangen staat duidelijk uitgelegd hoe het werkt.

Harmonie Philomena, Voetbalclub Haelen en Seniorenvereniging Haelen zullen weer gezamenlijk optrekken om deze actie tot een succes te maken.

Als 3 samenwerkende verenigingen, die op vele fronten actief zijn binnen de gemeenschap Haelen, hebben wij uw steun hard nodig.

De Seniorenvereniging stelt mensen beschikbaar die u behulpzaam zullen zijn. Deze vrijwilligers willen u heel graag helpen om de stemmen uit te brengen. Dat kan niet alleen voor alle leden maar ook voor de sympathisanten van onze verenigingen en alle inwoners van Haelen.

Gestemd kan worden van 5 tot en met 25 Oktober.

We roepen u op gebruik te maken van dit stemrecht en onze verenigingen te steunen. Iedere stem telt en brengt voor ons geld op. Op deze manier helpt u ons om weer vele activiteiten te kunnen organiseren binnen de gemeenschap Haelen. En dat is ook in uw belang.

BEDANKT!!

Donateursactie 2020

Beste inwoners van Haelen

Harmonie Philomena maakt al 99 jaar deel uit van de Haelense gemeenschap. We bestaan dankzij uw steun, die van onze leden en die van de gemeente. Die steun maakt het mogelijk om onze activiteiten als muziekvereniging uit te voeren. Samen zorgen we op deze wijze voor een solide financiering. Daartoe organiseren we tal van activiteiten zoals de potgrond-, de donateurs- en de verjaardagsactie. Ook de “Vrienden van de Harmonie” dragen hun steentje bij.

Door de Corona problematiek is 2020 een bijzonder jaar; de potgrondactie is slechts zeer beperkt gehouden en de donateursactie krijgt dit jaar een andere opzet. We komen niet aan uw voordeur om uw bijdrage te vragen.

Met deze kaart vragen wij u om uw bijdrage dit jaar op onze bankrekening over te maken. We kunnen niet zonder de inkomsten uit deze activiteiten!

Steun Harmonie Philomena en maak een bijdrage over op: NL22 RABO 0118 6986 56 onder omschrijving “Donateursactie 2020”.

 

Met uw medewerking gaan we samen op weg naar ons eeuwfeest. Dit kunnen we hopelijk in 2021 samen met u en onze gehele Haelense gemeenschap vieren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Potgrond

Doordat we onze potgrondactie in maart hebben moeten annuleren, hebben we nog voorraad liggen. De potgrond is bij uitstek geschikt voor kamer-, terras-, perk-, balkon en vaste planten. De siertuincompost is universeel te gebruiken voor bemesting voor gazon, border en moestuin. Dus heb je zin om lekker te tuinieren en wil je het tuincentrum vermijden, bestel dan je zakken potgrond bij ons door onderstaand bestelformulier in te vullen! De kosten bedragen 6 euro per zak en voor 10 euro krijg je 2 zakken.

Potgrondactie geannuleerd

Op zaterdag 21 maart 2020 had u Harmonie Philomena kunnen verwachten met onze jaarlijkse potgrondactie. Echter naar aanleiding van de adviezen inzake het coronavirus, hebben we moeten besluiten deze actie dit jaar te annuleren.

We hopen volgend jaar weer op uw steun te mogen rekenen!

Maestro wordt verplaatst

In verband met het coronavirus wordt dit evenement verplaatst 

Gelukkig nieuwjaar

Kerstconcert

Donateursactie 2019

Bestuur en leden van Harmonie Philomena Haelen danken u van harte en zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage aan de jaarlijkse donateursactie welke in de eerste twee weken van september heeft plaatsgevonden. We hopen u natuurlijk op een van onze komende activiteiten in het komende jaar te mogen begroeten.

Ook dit jaar was aan de donateursactie een loterij verbonden met als prijs een serenade of kamerconcert door leden van onze harmonie. Het winnend lotnummer is 555 en zal bevinden in een van de volgende straten: Hazelaar, Kruizemunt, Wikke, Zonnedauw, Wederik, van den Boetzelaarstraat of Korenbloemstraat.

Wij verzoeken de prijswinnaar om contact met ons op te nemen om samen afspraken te maken over de invulling van de serenade/het kamerconcert.