Harmonie Philomena 100 jaar!

Dinsdag 1 juni 2021 was een historisch moment in de geschiedenis van Harmonie Philomena. Op die dag bestond de vereniging precies 100jaar.  Om dit  moment niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft de vereniging twee spandoeken opgehangen in het centrum van het kerkdorp Haelen. Deze doeken zijn zaterdag 5-6-2021 onthult door het jongste en oudste spelend lid van de verenging, in de aanwezigheid van de beschermheer en het bestuur.  Op deze wijze maakt de harmonie het dorp attent op het begin van een voor hun heel speciaal jaar.  Helaas heeft corona de voorbereiding en de planning van festiviteiten rondom dit 100jarig bestaan onzeker gemaakt.  Hoe het programma er voor het komend feestjaar uitziet is dan ook nog ongewis, maar als alle seinen op groen gaan is het wel de verwachting dat er een zeer speciaal kerstconcert georganiseerd kan gaan worden.  Zodra we daar meer over kunnen vertellen wordt u daarover natuurlijk geïnformeerd.

Philomena Haelen: 100 jaar een hechte club

Burgemeester mr. Th. Aquarius richtte in 1921 in Haelen een fanfare op. Als dank voor dit initiatief werd de vereniging vernoemd naar zijn jongste dochter Philomena. Het inmiddels tot harmonie omgevormde orkest vervult na honderd jaar nog steeds een spilfunctie in de lokale samenleving.

Een portret van onze honderdjarige harmonie lees je op pagina 19 van de digitale uitgave van Klankwijzer: KLIK HIER.

Potgrondactie 2021

Op zaterdag 20 maart 2021 houden we onze jaarlijkse potgrondactie. Echter vanwege de Corona-maatregelen kunnen we de producten helaas niet via huis aan huis verkoop aanbieden. Daarom geven we u de mogelijkheid om de gewenste producten vooraf te bestellen. Zoals u van ons gewend bent, zijn de potgrond en siertuincompost van een goede kwaliteit en leveren wij deze voor een concurrerende prijs. Meer productinformatie   Bestellen kon tot vrijdag 19 maart 2021.

Fijne Feestdagen

Uitslag Rabo ClubSupport 2020

Afgelopen week is het resultaat bekend gemaakt van de Rabo Club Support actie 2020. Voor onze verenging heeft deze actie het mooie bedrag van  € 1090,78 opgeleverd! 

We willen iedereen bedanken die op Harmonie Philomena gestemd heeft.

Rabo ClubSupport

De Rabobank Peel, Maas en Leudal stelt weer een gedeelte van de winst in de vorm van sponsoring ter beschikking aan verenigingen. Iedereen die lid is van de Rabobank kan 5 stemmen uitbrengen op verenigingen.  

Als voorwaarde geldt dat maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging kunnen worden uitgebracht. De stemming gaat via de computer. In de brief die u van de Rabobank heeft ontvangen staat duidelijk uitgelegd hoe het werkt.

Harmonie Philomena, Voetbalclub Haelen en Seniorenvereniging Haelen zullen weer gezamenlijk optrekken om deze actie tot een succes te maken.

Als 3 samenwerkende verenigingen, die op vele fronten actief zijn binnen de gemeenschap Haelen, hebben wij uw steun hard nodig.

De Seniorenvereniging stelt mensen beschikbaar die u behulpzaam zullen zijn. Deze vrijwilligers willen u heel graag helpen om de stemmen uit te brengen. Dat kan niet alleen voor alle leden maar ook voor de sympathisanten van onze verenigingen en alle inwoners van Haelen.

Gestemd kan worden van 5 tot en met 25 Oktober.

We roepen u op gebruik te maken van dit stemrecht en onze verenigingen te steunen. Iedere stem telt en brengt voor ons geld op. Op deze manier helpt u ons om weer vele activiteiten te kunnen organiseren binnen de gemeenschap Haelen. En dat is ook in uw belang.

BEDANKT!!

Donateursactie 2020

Beste inwoners van Haelen

Harmonie Philomena maakt al 99 jaar deel uit van de Haelense gemeenschap. We bestaan dankzij uw steun, die van onze leden en die van de gemeente. Die steun maakt het mogelijk om onze activiteiten als muziekvereniging uit te voeren. Samen zorgen we op deze wijze voor een solide financiering. Daartoe organiseren we tal van activiteiten zoals de potgrond-, de donateurs- en de verjaardagsactie. Ook de “Vrienden van de Harmonie” dragen hun steentje bij.

Door de Corona problematiek is 2020 een bijzonder jaar; de potgrondactie is slechts zeer beperkt gehouden en de donateursactie krijgt dit jaar een andere opzet. We komen niet aan uw voordeur om uw bijdrage te vragen.

Met deze kaart vragen wij u om uw bijdrage dit jaar op onze bankrekening over te maken. We kunnen niet zonder de inkomsten uit deze activiteiten!

Steun Harmonie Philomena en maak een bijdrage over op: NL22 RABO 0118 6986 56 onder omschrijving “Donateursactie 2020”.

 

Met uw medewerking gaan we samen op weg naar ons eeuwfeest. Dit kunnen we hopelijk in 2021 samen met u en onze gehele Haelense gemeenschap vieren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Potgrond

Doordat we onze potgrondactie in maart hebben moeten annuleren, hebben we nog voorraad liggen. De potgrond is bij uitstek geschikt voor kamer-, terras-, perk-, balkon en vaste planten. De siertuincompost is universeel te gebruiken voor bemesting voor gazon, border en moestuin. Dus heb je zin om lekker te tuinieren en wil je het tuincentrum vermijden, bestel dan je zakken potgrond bij ons door onderstaand bestelformulier in te vullen! De kosten bedragen 6 euro per zak en voor 10 euro krijg je 2 zakken.

Potgrondactie geannuleerd

Op zaterdag 21 maart 2020 had u Harmonie Philomena kunnen verwachten met onze jaarlijkse potgrondactie. Echter naar aanleiding van de adviezen inzake het coronavirus, hebben we moeten besluiten deze actie dit jaar te annuleren.

We hopen volgend jaar weer op uw steun te mogen rekenen!

Maestro wordt verplaatst

In verband met het coronavirus wordt dit evenement verplaatst